Budujemy kolejny nowy posterunek modułowy!

Spis treści

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawarta została dzisiaj umowa dotycząca rozpoczęcia budowy modułowego Posterunku Policji w Piszczacu (powiat bialski). Umowę z firmą „UNIHOUSE”, która wykona roboty budowlane w formule „zaprojektuj-wybuduj” podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Pan Włodzimierz Pietroń. To już kolejna inwestycja budowana w tej formule. Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 4 mln złotych. Termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2023 roku.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawarto umowę na budowę modułowego Posterunku Policji w Piszczacu (powiat bialski) w formule „zaprojektuj-wybuduj” z firmą „UNIHOUSE” spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Pan Włodzimierz Pietroń. Termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2023 roku.

Budowę modułowego Posterunku Policji w Piszczacu przewidziano w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj”. W pierwszej kolejności zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Następnie będą realizowane roboty budowlane polegające na montażu gotowych modułów 3D na placu budowy dla siedziby posterunku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Planowana jest budowa z modułów 3D:

  • budynku administracyjno-biurowego o powierzchni zabudowy około 148,5 m2;
  • budynku garażowo- gospodarczego z powierzchnią zabudowy 51,2 m2.

Szacunkowy łączny koszt zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniający koszt pierwszego wyposażenia obiektu, zgodnie z uzgodnionym Programem Inwestycji wynosi prawie 4 000 000 złotych.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

Źródło: policja.pl

Powiązane artykuły