NA CZASIE

Rozwód z orzeczeniem o winie

Spis treści

Najpopularniejszym sposobem rozwiązania małżeństwa w dzisiejszych czasach jest rozwód z orzeczeniem o winie. Ludzie decydują się na to, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia lub gdy winne temu są obie strony. Przyczyn może być wiele, ale jest to z pewnością dość skomplikowany proces, niekiedy jedyny możliwy, gdyż często jeden z małżonków nie czuje się odpowiedzialny i nie chce wziąć na siebie winy, więc wszystko musi rozstrzygnąć sąd.

Czym jest wina i jakie są jej warianty podczas rozwodu?

Wina nie ma swojej dokładnej definicji w prawie rodzinnym. W tej sytuacji można ją opisać jako odpowiedzialność jednego z małżonków za rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd orzeka o tym, który z małżonków ją ponosi. Rozróżnia się trzy rodzaje winy w rozwodzie:

 • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
 • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie jeśli doszło do trwałego i pełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Dochodzi do niego wtedy, gdy między małżonkami zostały zerwane trzy więzi:

 • gospodarcza,
 • uczuciowa,
 • fizyczna.

Jeśli jednak wskutek rozwodu miałoby ucierpieć małoletnie dziecko małżonków lub inne względy wskazują, że orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wtedy rozwód jest niedopuszczalny. Tak samo dzieje się, jeśli istnieją perspektywy powrotu małżonków do wspólnego pożycia.

Rozwód z orzeczeniem o winie – dowody i przyczyny

Wiele czynników może mieć wpływ na winę małżonka. W dużej mierze są to zebrane dowody, które mogą mieć postać zeznań świadków lub prywatne informacje, takie jak wiadomości SMS, zdjęcia czy nagrania.

Jakie mogą być powody rozwodu z orzeczeniem o winie? Do najważniejszych zalicza się:

 • zdrada jednego z małżonków,
 • przemoc domowa,
 • alkoholizm i inne nałogi,
 • przemoc fizyczna lub psychiczna.

Oprócz wymienionych powodów, istnieją jeszcze:

 • przemoc ekonomiczna,
 • bezczynny tryb życia w małżeństwie,
 • odmowa wzajemnej pomocy lub współżycia,
 • chorobliwa zazdrość,
 • trwonienie majątku,
 • pozory zdrady.

To oczywiście nie wszystkie powody, które mogą być skutkiem winy małżonka, ponieważ także inne zachowania mogą świadczyć o odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jakie skutki ma rozwód z orzeczeniem o winie?

Z pewnością jednym ze skutków orzeczenia o winie małżonka jest satysfakcja i duchowy spokój, lecz trzeba pamiętać, że są też tego konsekwencje prawne. Małżonek ma prawo roszczenia o alimenty od winnego, pod warunkiem, że jego sytuacja materialna uległa po rozwodzie dużemu spadkowi. Alimenty mogą być także przyznane, jeśli przyczynią się one do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb niewinnego małżonka. W takim przypadku następuje porównanie sytuacji małżonka przed rozwodem oraz po, by ustalić jak bardzo zmieniła się jego sytuacja materialna.

Wina rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ale może mieć wpływ na orzeczenie na temat tej władzy. To jednak nie oznacza, że winny małżonek jest z góry na przegranej pozycji i to on będzie miał trudniej w kwestii władzy rodzicielskiej. Sąd może uznać, że to właśnie on ma lepszą sytuację nad sprawowaniem opieki nad dzieckiem i mogą mieć na to wpływ różne czynniki.

Rozpad z orzeczeniem o winie nie wpływa na podział majątku. Zarówno winny, jak i niewinny małżonek, mają takie same prawo co do wspólnego majątku. Takie orzeczenie możę być jedynie pomocne w kwestii ustalenia w sytuacji nierównego podziału majątku, ale nie jest ono decydujące.

Powiązane artykuły